top of page
Koulutuskalenteri

Tunnekeskeisen pariterapian koulutuksiin voivat osallistua kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät parien kanssa. Koulutus alkaa kaikille samalla peruskurssilla, jonka jälkeen koulutuspohjasta ja työnkuvasta riippuen voi valita joko syventävän koulutuksen tai jatkokoulutuksen. 

 

 • Syventävät opinnot on tarkoitettu paripsykoterapiaprosesseja tekeville psykoterapeuteille. Pohjakoulutus voi olla pari-ja perheterapia tai yksilöterapia. Syventävät opinnot mahdollistavat kansainvälisen pätevöitymisen tunnekeskeiseksi paripsykoterapeutiksi. Lisää tietoa pätevöitymisestä löytyy kattojärjestön sivuilta.

 • Jatkokoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tekevät parien kanssa lyhyempiä prosesseja (mm. perheneuvola, perhekuntoutuskeskus, työterveys, neuvola, psykiatrian yksiköt, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kriisikeskukset). Koulutus antaa valmiudet tehdä tunnekeskeisiä lyhyt pari-interventioita.
  Koulutus ei edellytä psykoterapeutin pätevyyttä, eikä johda tunnekeskeisen pariterapian pätevöitymiseen. 

 • Kummankin koulutuksen jälkeen (syventävät ja jatkokoulutus) voi osallistua teemapäiviin, joissa syvennetään osaamista yksittäisten tunnekeskeisten teemojen kanssa.

Tunnekeskeisen pariterapian koulutukset-4.png
Eira&Hanna.jpeg

Suomen tunnekeskeisen pariterapian koulutuksista vastaavat Hanna Pinomaa ja Eira Eklund-Mikola.

Molemmilla on  ICEEFT- kouluttajapätevyys.

 

Koulutustiedustelut:

hanna.pinomaa@gmail.com

eira.eklund@gmail.com

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu pariterapiatyötä tekeville terapeuteille sekä muille työssään pareja kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

  

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi on neljän päivän kokonaisuus, joka sopii niin kokeneille pariterapeuteille kuin vasta parisuhdetyön alussa oleville ammattilaisille. Koulutus sisältää teoriaa, kliininisä terapiavideoita ja harjoituksia. 

 

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Antaa ymmärrys parisuhteen vaikeuksiin ja sen hoitamiseen kiintymyssuhteen näkökulmasta.

 • Opettaa tunnekeskeisen pariterapian teoreettinen viitekehys ja hoitoprosessi.

 • Opettaa hahmottamaan parisuhteen negatiivista kehää yhdessä asiakkaiden kanssa.

 • Antaa konkreettisia työkaluja vaikeiden tilanteiden pysäyttämiseen, avaamisen ja turvallisen tunneyhteyden rakentamiseen.

 

Peruskurssin jälkeen psykoterapeutit ja perheneuvonnan erikoiskoulutuksen käyneet voivat jatkaa syventäviin opintoihin. 

Tunnekeskeisen pariterapian syventävä koulutus

Kenelle: Syventävät opinnot ovat jatkoa Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssille. Koulutukseen voivat hakea kaikki peruskurssin käyneet, joilla on joko psykoterapeutin pätevyys tai perheneuvonnan erityiskoulutus (60op).

 

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Antaa vahvat valmiudet tunnekeskeisen pariterapian tekemiseen. Integroida tutkimusnäyttöön perustuva teoria ja käytäntö parien kanssa tehtävään terapiatyöskentelyyn.

 • Antaa selkeä kartta terapiaprosessien eteenpäin kuljettamiseen.

 • Antaa vankka teoreettinen ymmärrys ja käytännön työkalut kehollisuuden ja tunteiden prosessointiin.

 • Tukea terapeutin omaa kasvua.

 

Koulutus painottuu kokemukselliseen ja tavoitteelliseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu teorian, harjoittelun ja kliinisten terapiavideoiden avulla.

Koulutus antaa myös edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden suorittamiseen (ICEEFT; International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Kanada).

Tunnekeskeisen pariterapian jatkokoulutus

Kenelle: Jatkokoulutus on jatkoa Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssille. Koulutukseen voivat hakea kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään pareja (mm. perheneuvola, perhekuntoutuskeskus, työterveys, neuvola, psykiatrian yksiköt, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kriisikeskukset).

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Lisätä parisuhdetyön vaikuttavuutta ja mielekkyyttä.

 • Oppia soveltamaan Tunnekeskeisen pariterapian teoriaa ja käytäntöä lyhyissä ja fokusoiduissa pariprosesseissa.

 • Vahvistaa peruskurssilla opittujen interventioiden käyttöä.

 • Vahvistaa työntekijän taitoa parisuhteen negatiivisen kehän työstämiseen ja pysäyttämiseen.

 • Syventää tunteiden kanssa työskentelyä. 

 

Koulutus ei edellytä psykoterapeutin pätevyyttä, eikä johda tunnekeskeisen pariterapian pätevöitymiseen.

Tunnekeskeisen pariterapian teemapäivät

Tunnekeskeisen pariterapian teemapäivät ovat suunnattu syventävien opintojen käyneille. Teemapäiviä on tarjolla n 1 x vuodessa ja  teemat vaihtelevat.

Esim.

 • Tunnekeskeisen pariterapian tango

 • Kiintymyssuhdehaavat

 • Syventäminen

 • Kehotyöskentely pariterapiassa

Suunnitteilla olevat jatkokoulutuspäivät löydät koulutuskalenterista.

Tilauksesta:

Kouluttajilta voi tiedustella:

 •  1-2 päivän koulutuksia, jotka pitää omana kokonaisuutena tai nivoa osaksi isompaa koulutuskokonaisuutta.

 • Tunnekeskeisen pariterapian ja aikuisiän kiintymyssuhteen luentoja.

bottom of page