Koulutuskalenteri
Eira&Hanna.jpeg

Suomen tunnekeskeisen pariterapian koulutuksista vastaavat Hanna Pinomaa ja Eira Eklund-Mikola.

Molemmilla on  ICEEFT- kouluttajapätevyys.

 

Koulutustiedustelut:

hanna.pinomaa@gmail.com

eira.eklund@gmail.com

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu pariterapiatyötä tekeville terapeuteille sekä muille työssään pareja kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

  

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi on neljän päivän kokonaisuus, joka sopii niin kokeneille pariterapeuteille kuin vasta parisuhdetyön alussa oleville ammattilaisille. Koulutus sisältää teoriaa, kliininisä terapiavideoita ja harjoituksia. 

 

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Antaa ymmärrys parisuhteen vaikeuksiin ja sen hoitamiseen kiintymyssuhteen näkökulmasta.

 • Opettaa tunnekeskeisen pariterapian teoreettinen viitekehys ja hoitoprosessi.

 • Opettaa hahmottamaan parisuhteen negatiivista kehää yhdessä asiakkaiden kanssa.

 • Antaa konkreettisia työkaluja vaikeiden tilanteiden pysäyttämiseen, avaamisen ja turvallisen tunneyhteyden rakentamiseen.

 

Peruskurssin jälkeen psykoterapeutit ja perheneuvonnan erikoiskoulutuksen käyneet voivat jatkaa syventäviin opintoihin. 

Tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot

Kenelle: Syventävät opinnot ovat jatkoa Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssille. Koulutukseen voivat hakea kaikki peruskurssin käyneet, joilla on joko psykoterapeutin pätevyys tai perheneuvonnan erityiskoulutus (60op).

 

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Antaa vahvat valmiudet tunnekeskeisen pariterapian tekemiseen. Integroida tutkimusnäyttöön perustuva teoria ja käytäntö parien kanssa tehtävään terapiatyöskentelyyn.

 • Antaa selkeä kartta terapiaprosessien eteenpäin kuljettamiseen.

 • Antaa vankka teoreettinen ymmärrys ja käytännön työkalut kehollisuuden ja tunteiden prosessointiin.

 • Tukea terapeutin omaa kasvua.

 

Koulutus painottuu kokemukselliseen ja tavoitteelliseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu teorian, harjoittelun ja kliinisten terapiavideoiden avulla.

Koulutus antaa myös edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden suorittamiseen (ICEEFT; International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Kanada).

Tunnekeskeisen pariterapian jatkokoulutuspäivät

Tunnekeskeisen pariterapian jatkokoulutuspäivät ovat suunnattu syventävien opintojen käyneille. Jatkokoulutuspäiviä on tarjolla n 1 x vuodessa ja  teemat vaihtelevat.

Esim.

 • Tunnekeskeisen pariterapian tango

 • Kiintymyssuhdehaavat

 • Syventäminen

 • Kehotyöskentely pariterapiassa

Suunnitteilla olevat jatkokoulutuspäivät löydät koulutuskalenterista.

Tilauksesta:

Kouluttajilta voi tiedustella:

 •  1-2 päivän koulutuksia, jotka pitää omana kokonaisuutena tai nivoa osaksi isompaa koulutuskokonaisuutta.

 • Tunnekeskeisen pariterapian ja aikuisiän kiintymyssuhteen luentoja.