top of page
Koulutuskalenteri

Tunnekeskeisen pariterapian koulutuksiin voivat osallistua kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät parien kanssa. Koulutus alkaa kaikille samalla peruskurssilla, jonka jälkeen koulutuspohjasta ja työnkuvasta riippuen voi valita joko syventävän koulutuksen tai lisäopinnot. 

 

 • Syventävät opinnot on tarkoitettu paripsykoterapiaprosesseja tekeville psykoterapeuteille. Pohjakoulutus voi olla pari-ja perheterapia tai yksilöterapia. Syventävät opinnot mahdollistavat kansainvälisen pätevöitymisen tunnekeskeiseksi paripsykoterapeutiksi. Lisää tietoa pätevöitymisestä löytyy kattojärjestön sivuilta. Syventävien opintojen jälkeen  voi osallistua teemapäiviin, joissa syvennetään paripsykoterapia työskentelyä  yksittäisten tunnekeskeisten teemojen kanssa.

 • Lisäopinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tekevät parien kanssa lyhyempiä prosesseja (mm. perheneuvola, perhekuntoutuskeskus, työterveys, neuvola, psykiatrian yksiköt, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kriisikeskukset). Koulutus antaa valmiudet tehdä tunnekeskeisiä lyhyt pari-interventioita.
  Koulutus ei edellytä psykoterapeutin pätevyyttä, eikä johda tunnekeskeisen pariterapian pätevöitymiseen. 

Eira&Hanna.jpeg

Suomen tunnekeskeisen pariterapian koulutuksista vastaavat Hanna Pinomaa ja Eira Eklund-Mikola.

Molemmilla on  ICEEFT- kouluttajapätevyys.

 

Koulutustiedustelut:

hanna.pinomaa@gmail.com

eira.eklund@gmail.com

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu pariterapiatyötä tekeville terapeuteille sekä muille työssään pareja kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

  

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi on neljän päivän kokonaisuus, joka sopii niin kokeneille pariterapeuteille kuin vasta parisuhdetyön alussa oleville ammattilaisille. Koulutus sisältää teoriaa, kliinisiä terapiavideoita ja harjoituksia. 

 

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Antaa ymmärrys parisuhteen vaikeuksiin ja sen hoitamiseen kiintymyssuhteen näkökulmasta.

 • Opettaa tunnekeskeisen pariterapian teoreettinen viitekehys ja hoitoprosessi.

 • Opettaa hahmottamaan parisuhteen negatiivista kehää yhdessä asiakkaiden kanssa.

 • Antaa konkreettisia työkaluja vaikeiden tilanteiden pysäyttämiseen, avaamisen ja turvallisen tunneyhteyden rakentamiseen.

 

Peruskurssin jälkeen psykoterapeutit ja perheneuvonnan erikoiskoulutuksen käyneet voivat jatkaa syventäviin opintoihin ja muut ammattiryhmät lisäopintoihin.

Tunnekeskeisen pariterapian syventävä koulutus

Kenelle: Syventävät opinnot ovat jatkoa Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssille. Koulutukseen voivat hakea kaikki peruskurssin käyneet, joilla on joko psykoterapeutin pätevyys tai perheneuvonnan erityiskoulutus (60op).

 

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Antaa vahvat valmiudet tunnekeskeisen pariterapian tekemiseen. Integroida tutkimusnäyttöön perustuva teoria ja käytäntö parien kanssa tehtävään terapiatyöskentelyyn.

 • Antaa selkeä kartta terapiaprosessien eteenpäin kuljettamiseen.

 • Antaa vankka teoreettinen ymmärrys ja käytännön työkalut kehollisuuden ja tunteiden prosessointiin.

 • Tukea terapeutin omaa kasvua.

 

Koulutus painottuu kokemukselliseen ja tavoitteelliseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu teorian, harjoittelun ja kliinisten terapiavideoiden avulla.

Koulutus antaa myös edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden suorittamiseen (ICEEFT; International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Kanada).

Tunnekeskeisen pariterapian lisäopinnot

Kenelle: Lisäopinnot ovat jatkoa Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssille. Koulutukseen voivat hakea kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään pareja (mm. perheneuvola, perhekuntoutuskeskus, työterveys, neuvola, psykiatrian yksiköt, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kriisikeskukset).

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Lisätä parisuhdetyön vaikuttavuutta ja mielekkyyttä.

 • Oppia soveltamaan Tunnekeskeisen pariterapian teoriaa ja käytäntöä lyhyissä ja fokusoiduissa pariprosesseissa.

 • Vahvistaa peruskurssilla opittujen interventioiden käyttöä.

 • Vahvistaa työntekijän taitoa parisuhteen negatiivisen kehän työstämiseen ja pysäyttämiseen.

 • Syventää tunteiden kanssa työskentelyä. 

 

Koulutus ei edellytä psykoterapeutin pätevyyttä, eikä johda tunnekeskeisen pariterapian pätevöitymiseen.

Tunnekeskeisen pariterapian teemapäivät

Tunnekeskeisen pariterapian teemapäivät ovat suunnattu syventävien opintojen käyneille. Teemapäiviä on tarjolla n 1 x vuodessa ja  teemat vaihtelevat.

Esim.

 • Tunnekeskeisen pariterapian tango

 • Kiintymyssuhdehaavat

 • Syventäminen

 • Kehotyöskentely pariterapiassa

Suunnitteilla olevat jatkokoulutuspäivät löydät koulutuskalenterista.

Tilauksesta:

Kouluttajilta voi tiedustella:

 •  1-2 päivän koulutuksia, jotka pitää omana kokonaisuutena tai nivoa osaksi isompaa koulutuskokonaisuutta.

 • Tunnekeskeisen pariterapian ja aikuisiän kiintymyssuhteen luentoja.

bottom of page