Suomen Tunnekeskeinen pariterapiayhdistys ry.YHDISTYS ON NYT PERUSTETTU!

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!


YHDISTYS

Suomen tunnekeskeinen pariterapiayhdistys ry. on rekisteröity 18.12.2018.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää tunnekeskeistä pariterapiaa ja tunnekeskeistä terapiatyöskentelyä,

vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää alansa

koulutus-, tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- sekä suunnittelu- yms.

samantapaista toimintaa ja antaa asiantuntijalausuntoja.

Yhdistys toimii yhteistyössä kansainvälisen kattojärjestön ICEEFT:n kanssa.

Yhdistyksen arvopohjana on empaattinen, kunnioittava ja läsnäoleva asenne.

Yhdistyksen pyrkimyksenä on luoda turvallinen jatkuvan oppimisen kulttuuri.

Tavoitteena on lisätä tunnekeskeisten pariterapeuttien välistä yhteyttä.


YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Nyt voit liittyä samalla kertaa Tunnekeskeisen pariterapian yhdistyksen ja kattojärjestö ICEEFTn jäseneksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä Valviran hyväksymän psykoterapeuttikoulutuksen

tai Kirkon Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen suorittaneen henkilön, joka on sen lisäksi suorittanut

hyväksytysti vähintään Tunnekeskeisen pariterapian perus- (Externship) ja syventävät opinnot (Core Skills).

Hallitus voi myös hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi kahden yhdistyksen varsinaisen jäsenen suosituksesta

muulla tavalla tunnekeskeisen pariterapian alalla ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansikkaasti toiminut

tunnekeskeisen pariterapian hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.SAAT JÄSENETUINA


Tietosi Suomen Tunnekeskeisen pariterapiayhdistyksen terapeuttiluetteloon

Suomen Tunnekeskeisen pariterapiayhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin alennettu hinta

Tietosi ICEEFTn terapeuttiluetteloon

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän e- lehden (ICEEFT)

Mahdollisuuden osallistua ICEEFTn ylläpitämälle keskustelupalstalle (listserv, englanninkielinen)

Alennuksia ICEEFTn koulutusvideoiden hankinnassa (15%)YHDISTYKSEN HALLITUS

Hanna Pinomaa, puheenjohtaja

Eira Eklund-Mikola, varapuheenjohtaja

Marja Leskinen, rahastonhoitaja

Nona Avellan, sihteeri