top of page

Tunnekeskeinen parisuhdekirjallisuus

Kaikille pareille tarkoitetut kirjat:


Suojelen sinua kaikelta.
Kuinka rakastaa ja tulla rakastetuksi.
Johnson, 2015, Psykologien kustannus

Kaikille pareille tarkoitettu kirja, jossa Susan Johnson avaa selkeästi rakkauden logiikkaa ja parisuhdetiedettä kiintymyssuhteen näkökulmasta. 

 

"Kyky turvautua ja luottaa toiseen tekee meistä vahvoja. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että vakaa, rakastava ihmissuhde on ihmisen onnellisuuden ja yleisen hyvinvoinnin ehdoton kulmakivi."

 

Johnson tuo kirjassaan väkevän tutkimustiedon kansantajuisesti ymmärrettäväksi. Hän avaa selkokielellä rakkauden neurokemiaa ja tunteiden mekanismeja. Hän nivoo tieteen käytäntöön ja auttaa ymmärtämään parisuhteen vaikeuksia oivaltavalla tavalla.

 

Kirjassa on myös harjoituksia, jotka auttavat tuomaan tiedon myös omaan suhteeseen. Lämmin suositus kaikille, jotka haluavat hoitaa parisuhdettaan.

Kunpa sinut tuntisin paremmin.
Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen.
Johnson 2011, Psykologien kustannus

Kaikille pareille tarkoitettu kirja, joka käy läpi tunnekeskeisen pariterapian olennaisimmat keskustelut. Tämä kirja on Hold me tight -parisuhdekurssien perusteos. Se on tarkoitettu kurssin materiaaliksi, mutta sopii erinomaisesti myös itsenäisesti luettavaksi. 

 

Johnson avaa kirjassaan parisuhteen erilaiset negatiiviset kehät ja ohjaa miten turvallinen tunnesuhde rakennetaan. Teoria tulee eläväksi esimerkkiparien kautta ja tiedon vieminen omaan parisuhteeseen onnistuu lukuisien harjoitusten avulla.

 

"Emme voi koskaan muodostaa todella lujaa ja turvallista suhdetta toiseen, jos emme anna rakkaamme tutustua kaikkiin puoliin minussa, tai jos hän ei halua todella tuntea minua."

kirjallisuus.png

Ammattilaisille tarkoitetut kirjat:

Attachment theory in practice.
Emotionally Focused Therapy (EFT) with individuals, Couples, and Families.
Johnson 2019, The Guilford Press

Susan Johnsonin uusin kirja, jossa hän avaa tunnekeskeistä työskentelyä yksilö, perhe- ja pariterapiassa. 

Kirja näyttää taitavasti, miten EFT istuu erinomaisesti kiintymyssuhdeteoriaan samalla, kun se tarjoaa tutkittuja tekniikoita ahdistuksen, depression ja ihmissuhteiden ongelmiin. Jokainen osa-alue (yksilö-, pari- ja perheterapia) on katettu kirjassa ns. "tuplaluvuissa", jossa esitellään ensin keskeinen teoria ja sen jälkeen käytännön tapausesimerkki. Erikoisuutena on lukujen lopussa olevat harjoitukset ja reflektoivat kysymykset.

 

Kirjassa Johnson avaa tunnekeskeisen terapian perusajatukset ja kuvaa hyvin selvästi keskeiset interventiot. Kirjassa tuodaan myös hyvin esille se, miten tunnekeskeisen terapian keskeinen elementti, kokemuksellinen jakaminen, tapahtuu yksilötyöskentelyssä.

Tunnekeskeisen pariterapian käsikirja.
Johnson 2010, Psykologien kustannus

Tunnekeskeisen pariterapian perusteos, joka avaa terapiaprosessin askeleet ja vaiheet. Kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi terapiaprosessin askeleen tavoitteet ja interventiot. Tämä kirja on jokaisen tunnekeskeistä työskentelyä tekevän perusteos. 

The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection 
Johnson, 2020, Routledge

Tunnekeskeisen pariterapian käsikirjan uudempi painos löytyy englanninkielisenä. EFT kehittyy valtavaa vauhtia ja tässä uudemmassa painoksessa on myös Tunnekeseisen pariterapian Tangon käsite lisätty.

Stepping into Emotionally Focused Couple Therapy Key Ingredients of Change

 

Brubacher, 2018, Routledge

Kattava teos, joka yhdistää viimeisintä tutkimustietoa käytäntöön. Kirja avaa tunnekeskeisen pariterapian prosessia erittäin ymmärrettävästi. Perusteos kaikille tunnekeskeistä terapiaa opiskeleville.

bottom of page