Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi

Kanadalainen Susan M. Johnson on kehittänyt tunnekeskeisen pariterapian (Emotionally Focused Therapy for Couples), joka on tällä hetkellä yksi tutkituimmista ja tuloksellisimmista pariterapiamuodoista. Terapian teoreettisena pohjana toimii kiintymyssuhdeteoria. Parisuhteen kriisit ymmärretään turvattomien kiintymyssuhteiden näkökulmasta, ja tunteiden tutkiminen ja laajentaminen mahdollistavat muutoksen parisuhteen vuorovaikutuksessa. Muina teoreettisina viitekehyksinä toimivat systeeminen ajattelu sekä kokemuksellinen terapia, joka keskittyy nykyhetkeen ja tunnekokemuksiin.


Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu pariterapiatyötä tekeville terapeuteille ja työssään pareja kohtaaville työntekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille.


Kouluttaja: Hanna Pinomaa, psykologi, erityistason paripsykoterapeutti ja tunnekeskeisen pariterapian virallinen työnohjaaja ja kouluttaja.


Koulutus koostuu neljästä koulutuspäivästä.


Ensimmäisen päivän teemat:

 • Kiintymyssuhdeteoria ja tunnekeskeinen pariterapia
 • Integratiivisuus
 • Tunnekeskeisen pariterapian vaiheet ja askeleet
 • Askel 1: Arviointivaihe ja kontraindikaatiot
 • Askel 2: Negatiivisen kehän hahmottaminen

Toisen päivän teemat:

 • Tunteiden teoriaa
 • Askeleet 3-4: Primaaritunteet ja uudelleen määrittely
 • Interventiot

Kolmannen päivän teemat:

 • Askeleet 5-7: Sitoutuminen ja pehmeneminen
 • Interventiot
 • Live asiakaspari

Neljännen päivän teemat:

 • Askeleet 8 ja 9 Uusien ratkaisujen löytäminen ja vahvistaminen
 • Parisuhteen haavat
 • Miten pätevöityä tunnekeskeiseksi pariterapeutiksi