Tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus


Väestöliiton järjestämän koulutuksen laajuus on 31 opintopistettä ja se on suunnattu psykoterapeuteille, jotka
työskentelevät parien kanssa. Perhepsykoterapeuteille koulutus antaa Kelan pätevyyden paripsykoterapiaan.

Koulutus antaa hyvät valmiudet tunnekeskeiseen pariterapiaan, joka on hyvin tutkittu ja vaikuttava hoitomuoto.

Koulutus antaa edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden suorittamiseen
(International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Ottawa,Kanada).

Koulutus painottuu kokemukselliseen, vuorovaikutteiseen ja tavoitteelliseen oppimiseen.


Kouluttajat

Hanna Pinomaa, psykologi, paripsykoterapeutti, ICEEFT:n kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys

Lotta Heiskanen, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Helena Toppari, psykologi, paripsykoterapeutti, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti (traumaosuus)


Koulutuksen sisältö

Lähiopetuspäivät (20 op)

1. Johdatus tunnekeskeiseen pariterapiaan, kiintymyssuhdeteoria

2. Vuorovaikutuskehän hahmottaminen ja reaktiiviset tunteet

3. Terapeuttinen yhteistyösuhde ja arviointivaihe. Hoidon vaikuttavuuden arviointi.

4. Tunnekeskeisen pariterapian työskentelyn syventäminen

5. Turvallisen tunnesuhteen uudelleen rakentuminen

6. Terapeutin oma kiintymyssuhdehistoria. Mentalisaation näkökulma.

7. Parisuhteen haavat

8. Erityisteemat – seksuaalisuus, riippuvuudet, häpeä

9. Traumat ja parisuhde

10.Parisuhteen turvallisen tunnesuhteen vahvistaminen


Kirjallisuus ja koulutusvideot (5op)

Kirjallisuusopinnot ja koulutusvideot syventävät ja laajentavat tunnekeskeisen terapian teorian
tietämystä ja siihen perustuvaa psykoterapeuttista osaamista.


Näyttökoe (5 op) Koulutettavien videonauhoitteet oman parin kanssa hoidon kahdessa eri vaiheessa, joiden

perusteella ICEEFT voi myöntää kansainvälisen pätevöitymisen menetelmään.


Työnohjaus

Suorittaakseen kansainvälisen tunnekeskeisen pariterapeutin pätevöitymisen, koulutettava tarvitsee vähintään 8 työnohjaustuntia (60min). Työnohjauksesta puolet on oltava yksilötyönohjausta. Puolet voi tapahtua ryhmätyönohjauksessa. Työnohjauksia on mahdollista sopia koulutuspäivien yhteyteen, varsinkin niille koulutettaville, jotka eivät asu Helsingin ympäristössä.


Valinta

Opiskelijat valitaan hakemusjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi:

· Mahdollisuus työskennellä parien kanssa ja videoida omaa työskentelyä koulutuksen aikana

· Aiempi kokemus työstä parien kanssa

· Odotukset ja toiveet koulutukselle

· Aikaisempi koulutus, työskentelyn teoreettinen viitekehys ja nykyisen työn toimintaympäristö


Tiedustelut ja koulutukseen ilmoittautuminen

Lotta Heiskanen, lotta.heiskanen(at)vaestoliitto.fi, puh. 09 2280 5255.