Pätevöityminen tunnekeskeiseksi pariterapeutiksiPätevöitymisen perusedellytykset:

 • Terveydenhuollon alan tai muu alalle sopiva koulutus (mm. teologia)
 • Valviran hyväksymä psykoterapiapätevyys
 • Työskentely tällä hetkellä kliinisessä terapiatyössä parien ja/tai perheiden kanssa
 • ICEEFT jäsenyys

(Pohjois-Amerikassa vaatimuksena on korkeakoulutason perustutkinto ja kaksi kurssia liittyen pari/ perheterapiaan ja lisenssi työskennellä psykoterapeuttina.)


Edellytykset:

1. Peruskurssi (Externship)
, neljä päivää (28h), kouluttajana pätevöitynyt tunnekeskeisen
pariterapian kouluttaja

2. Syventävä koulutus (Core Skills): minimivaatimus on 8 päivää.

3. Yksilötyönohjausta vähintään 8h joko pätevöityneeltä tunnekeskeisen pariterapian kouluttajalta tai työnohjaajalta.

Työnohjausta voi ottaa jo ennen syventävän koulutuksen suorittamista, ja se on myös suositeltavaa. Yksilötyönohjauksessa voi olla
kaksi työnohjattavaa. Työnohjaus tulee tapahtua kasvotusten tai etänä. Jos työnohjaus tapahtuu etänä tietokoneen välityksellä, ICEEFT vaatii, että erityisesti kiinnitetään huomiota yksityisyyden suojelemiseen. ICEEFT ei ole vastuussa työnohjattavan toiminnasta liittyen etätyöskentelyyn.


Tapausseloste oman asiakasparin kanssa tehdystä terapiaprosessista. Katso erillinen liite.

Hakemusmenettely

 1. Saatekirje*
 2. Yhteenveto kliinisestä koulutuksesta ja työkokemuksesta; kuvaus terapiatyöpaikasta (yksityinen, työnantaja) hoidettujen parien määrä** , minkälaista työnohjausta on saatu.
 3. Nykyinen CV
 4. Kolme suosittelukirjettä ammattikollegoilta.
 5. Suosittelukirje nykyiseltä tunnekeskeisen pariterapian työnohjaajalta.
 6. Kopiot perusedellytyksiin liittyvistä tutkinnoista.***
 7. Kopiot peruskurssin ja syventävän koulutuksen todistuksista.
 8. Tapausselosteen lähettäminen arvioitavaksi.
 9. Maksun maksaminen hakemuksen tarkastamisesta ja käsittelystä. Maksu on 600CAN$. Maksun
  voi suorittaa luottokortilla tai paypalilla. Paypal on yksinkertaisin
  tapa. Maksulomake löytyy sivuilta ICEEFT /therapist training ja certification application
  requirements checklist – download form.


*Saatekirje on dokumentteihin liitettävä alustuskirje.

**Hoidettujen parien määrä – jos työkokemusta on vuosia, tähän riittää vuosien määrä.

*** Tutkintotodistukset
Perustutkinnon englanninkielisen todistuksen saa yleensä ilmaiseksi oppilaitoksesta. Psykoterapiatodistukseksi käy Valvirasta saatava englanninkielinen rekisteriote (45€), jossa vahvistetaan terveydenhuollon ammattioikeus, ja että henkilöllä ei
ole rajoituksia ammatin harjoittamisessa.