top of page

Koulutus

Tunnekeskeiseksi pariterapeutiksi pätevöityminen voi tapahtua kahdella tavalla: 

1) Erikoitumiskoulutus

2) Peruskurssi + syventävät opinnot

Kaikille parien kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille avoimet koulutukset ovat: 

1) Peruskurssi

2) Johdatus Tunnekeskeiseen pariterapiaan 

 

Suomen tunnekeskeisen pariterapian koulutuksista vastaavat tällä hetkellä

kouluttajat Hanna Pinomaa ja Eira Eklund-Mikola.  

 

Koulutustiedustelut:

hanna.pinomaa@gmail.com 

eira.eklund@gmail.com

Tulevat koulutukset

1. Kouluttautuminen tunnekeskeiseksi pariterapeutiksi.

Tunnekeskeisen pariterapeutin nimikkeeseen voi kouluttautua Suomessa, mutta pätevöitymistyönäyte tehdään Kanadan katto-organisaatioon englanniksi.

Koulutuksessa syvennetään kiintymyssuhdetieteen ymmärrystä ja avataan yksityiskohtaisesti Tunnekeskeisen terapian prosessi. Tunnekeskeinen koulutuksen antaa vahvat valmiudet tuoda teoria käytäntöön.
Koulutus on vahvasti kokemuksellinen ja antaa toimivat ja vaikuttavat työkalut terapiatyöhön. 

 

 

Koulutukseen hakemisen perusedellytykset:
 

  • Terveydenhuollon alan tai muu alalle sopiva koulutus (mm. teologia)

  • Valviran hyväksymä psykoterapiapätevyys

  • Työskentely tällä hetkellä kliinisessä terapiatyössä parien ja/tai perheiden kanssa

Pätevöitymiseen johtava kouluttautuminen voi tapahtua kahdella eri tavalla:

1.

ERIKOISTUMISKOULUTUS
(20 PÄIVÄÄ)
  • Prosessimainen ja intensiivinen kokonaisuus. 

  • Sama koulutusryhmä säilyy koko koulutuksen ajan, joka mahdollistaa kannattelevan oppimisprosessin. 

  • Koulutus sisältää terapeuttina kasvun prosessoinnin.

  • Koulutuskokonaisuus on suunniteltu tukemaan opiskelijaa strukturoidusti ja selkeästi kohti kv pätevöitymiseen terapeutiksi. 

  • Koulutuksen lisäksi pätevöityminen edellyttää työnohjausta.

Seuraava erikoistumiskoulutus alkaa elokuussa 2022

Koulutuksen sisältö ja aikataulut : 

PDF-esite

2.

PERUSKURSSI (4 PÄIVÄÄ)
+
SYVENTÄVÄT OPINNOT (10 PÄIVÄÄ)
  • Tämä kokonaisuus sopii niille, jotka haluavat edetä omassa tahdissaan, ja itsenäisemmin.

  • Omaa koulutusprosessia suunnitellessasi, voit tarkistaa seuraavan syventävien opintojen alkamisajankohdan. Syventävät opinnot järjestetään kysynnän mukaan.

 

Peruskurssi järjestetään vähintään kerran vuodessa.

Myös tilauskurssit ovat mahdollisia.

Koulutuksen lisäksi pätevöityminen edellyttää työnohjausta.

 

Seuraava Peruskurssi järjestetään lokakuussa 2021

Koulutuksen sisältö ja aikataulut: 

2. Avoimet terveydenhuollon ammattilaisille tarjottavat Tunnekeskeiset koulutukset:

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi

Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (neljä päivää) sopii kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pareja. Peruskurssille voi osallistua ilman psykoterapeutin koulutusta.

Perukurssi antaa hyvän ymmärryksen aikuisiän kiintymyssuhteeseen sekä parisuhteen tunnesuhteen logiikkaan sekä tarjoaa konkreettisia välineitä asiakastyöhön.

Oppiminen tapahtuu luentojen, videoiden ja harjoitusten avulla. Peruskurssin jälkeen psykoterapeutin pohjakoulutuksen omaavat henkilöt voivat jatkaa Tunnekeskeisiä opintoja ja saavuttaa kansainvälisen Tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden. 

Seuraava peruskurssi järjestetään lokakuussa 2021

Johdatus Tunnekeskeiseen pariterapiaan 

Kouluttajilta on mahdollista tilata 1-2 päivän pituisia "Johdatus tunnekeskeiseen pariterapiaan" - koulutuksia.

Koulutus sopii erilaisille terveyden- ja sosiaalitoimen asiantuntijoille, jotka kohtaavat työssään pareja.

Koulutuksessa avataan kiintymyssuhdeteoria sekä tunnekeskeisen terapian keskeinen teoria ja työkalut. Koulutus sisältää sekä luentoja että harjoituksia. 

3. Tunnekeskeisen pariterapian jatkokoulutuksia

Tällä hetkellä ei ole suunniteltuja jatkokoulutuksia. 

bottom of page